Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

F

Musik VT ÅK 6

Ånestadsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Under vårterminen kommer du att lära dig om olika instrument och om olika genrers och kulturers musik. Du kommer även att få utveckla ditt musicerande i form av sång och ensemblespel.

Undervisning

Du kommer i helklass få lära dig om olika genrer och namnen på de olika instrumenten. Du kommer även att enskilt att få forska om olika kulturers musik. Under området ensemblespel så kommer du först att få öva enskilt genom att du lär dig de olika instrumenten, för att sedan spela tillsammans.

 

Begrepp

Ackord, namn på instrument, puls, rytm, takt, komprytm, genrers

 

Bedömning.

Du kommer att bli bedömd när du spelar och sjunger med andra samt att du inom de mer teoretiska områdena kommer att få lämna in reflekterande uppgifter som visar att du har lärt dig de viktigaste om Genrers och olika kulturers musik. Du kommer också genom ett skriftligt prov få visa att du kan namnet på de olika instrumenten och i vilket sammanhang de använde. 


Läroplanskopplingar

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.

Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback