Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 8

Blandningar och lösningar

Södra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 januari 2021

Det andra avsnittet vi ska fördjupa oss i är ”Blandningar och lösningar. En blandning av O'boy och mjölk eller té med socker i: om man är noga med språket, är båda blandningar men olika typer av blandningar. Frågor som vi bland annat ska kunna besvara är: Vad är en blandning? Vad är en lösning, en emulsion och en slamning? Hur kan man separera blandningar?

Blandningar och lösningar.

 

 

 

Det andra avsnittet vi ska fördjupa oss i är ”Blandningar och lösningar.

En blandning av O'boy och mjölk eller té med socker i: om man är noga med språket, är båda blandningar men olika typer av blandningar.

Frågor som vi bland annat ska kunna besvara är:

Vad är en blandning?

Vad är en lösning, en emulsion och en slamning?

Hur kan man separera blandningar? 

               

Att plugga:

1.     Lektionsanteckningar

2.     Laborationsanteckningar

3.     Clio området ”Blandningar och lösningar” (separera ämnen, lösningar, blandningar). Läs texterna och gör läsguiderna.

4.     Clio, 5 st Quizer, under Hem och skoluppgifter (vecka3 och 4).

5.     Studi.se; Kemi. Blandningar och kemiska föreningar, blandningar, se de fem första filmerna och gör quis till dem.

 

Du ska för betyget E…

 

1.     Kunna förklara vad en är blandning är, samt kunna ge exempel på blandningar.

2.     Kunna avgöra om en blandning är en lösning, en emulsion eller en sedimentering.

3.     Kunna förklara skillnaden mellan en lösning, en emulsion och en sedimentering.

4.     Kunna beskriva minst tre olika separationsmetoder och när man bör använda de olika separationsmetoderna bäst. (sedimentering, dekantering, filtrering, indunstning, destillering)

         

5.     Du ska veta hur man kan påverkar lösligheten? Du ska veta hur man kan få tillexempel salt att lösa sig bättre i vatten.

6.     Du ska kunna förklara vad en mättad lösning är.

7.     Du ska kunna ange minst tre olika lösningsmedel.

8.     Du ska med viss hjälp kunna planera en laboration, genomföra den samt utvärdera ditt resultat, dra en slutsats. Samt komma med förslag till förbättringar av den.

Du ska för betyget C-A…

 

1.     Kunna förklara vad en är blandning är, samt kunna ge exempel på blandningar.

2.     Kunna avgöra om en blandning är en lösning, en emulsion eller en sedimentering.

3.     Kunna förklara skillnaden mellan en lösning, en emulsion och en sedimentering.

4.     Du ska veta skillnaden på en heterogenblandning och en homogenblandning och kunna se om en blandning är heterogen eller homogen.

5.     Kunna beskriva vad en sedimentering, dekantering, filtrering, indunstning, destillering är. (Hur de går till.)

6.     Du ska kunna avgöra när de olika separationsmetoder är bäst och effektivast att använda utifrån de egenskaper som de blandade ämnena har.

7.     Du ska veta hur man kan påverkar lösligheten? Du ska veta hur man kan få tillexempel salt att lösa sig bättre i vatten.

8.     Du ska kunna beskriva vad som menas med att ”Lika löser lika”, att polära ämnen löser andra polära ämnen och att opolära ämnen löser andra opolära ämnen.

9.     Du ska veta vad polära och opolära ämnen är. Samt kunna beskriva hur vatten löser salt.

10.  Du ska kunna förklara och känna igen en mättad lösning är och en övermättad lösning. Samt kunna förklara vad det är.

11.  Du ska kunna ange minst tre olika lösningsmedel.

12.  Du ska med kunna planera en laboration, genomföra den samt utvärdera ditt resultat och dra en slutsats. Samt komma med förslag till förbättringar av laborationen och ange felkällor.

 

Bedömningen

Vad ska bedömas?

 

·      Vilken förståelse du visar för de begrepp och fenomen vi diskuterat och pratat om

·      På vilken nivå du ställer frågor, framför din kunskap.

·      På vilken nivå du bemöter åsikter och argument och hur du för diskussionerna framåt.

 

Hur ska det bedömas?

 

·      Vid muntliga diskussioner under lektionerna. Se matris för begrepp, teorier och modeller.

·      Vid skriftligt prov. Se matris för begrepp, teorier och modeller.

·      Under laborationer.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Blandningar och lösningar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter