Skolbanken Logo
Skolbanken

Vi utforskar snö och is

Solbacka förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 3 januari 2024

Det är vinter och det är snö på vår gård. Barnen leker i snön och undersöker den på olika sätt. Genom det här miniprojektet så ska barnen få utforska, experimentera och uppleva vatten i de olika formerna snö och is, genom sina olika sinnen.

 Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?  

Våra sinnen är något vi använder varje dag

Barnen på Solen har under höstterminen upplevt olika miniprojekt genom sina sinnen (där de känt, luktat, smakat)samtidigt som de har visat stort intresse för färger. Språket har varit i fokus, barnen håller på att utveckla sitt språk för att kunna sätta ord på sina upplevelser.

Vi har jobbat mycket med upplevelse-aktiviteter i mindre grupper där det ges tid till att utforska och uppleva tillsammans. Att få undersöka världen genom sina sinnen är en stor del av barns jag-känsla och spelar stor roll för hur vi förstår och tolkar vår omgivning. Vi vill ta tillvara på möjligheten att uppleva snö och is med fokus på barnens sinneliga intryck i deras utforskande. Vi pedagoger är medforskande och sätter ord på deras upplevelser och vi hör att barnen härmar ord och begrepp.

Under en tid har marken varit snötäckt. Barnen har dragit på pulkor, åkt kana på stjärten i snön och byggt snögubbar precis som Pino gör i boken ”Pinos Vinter”. Barnen visar stort intresse för boken och den  finns inomhus och så är den även uppsatt på väggen utomhus.

Vi ser att barnen smakar på snön och känner på den med händer som blir kalla. Men vad är snö? Vad kan man göra mer med snö och is?

Syfte och mål

Vi vill ge barnen utmaningen att tänka vidare och lära sig mer om snön och dess möjligheter och egenskaper

Vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska lära sig

  • Att barnen på ett lustfyllt sätt får lära sig om och uppleva ämnet vatten i de olika formerna snö och is.
  • Att uppleva smältnings och frysprocess.
  • Att kunna "skapa"med snö och is och uppleva med sina sinnen.
  • Att barnen ska få en positiv upplevelse av vinter och kyla och lek utomhus.
  • Att språket utvecklas.
  • Att barnen får leka och ha roligt med vatten, snö och is.

 

Genomförande, Hur gör vi?

Visa barnen hur man kan leka i och med snön, tex snögubbar, snölyktor, kakor, snöänglar, spår med mera.

Vad händer med snö och is inomhus? (Smältningsprocess, frysprocess) Hur känns snö?Vad kan vi göra med snö och is? 

Vi kommer att undersöka snö och is på olika sätt med hjälp av olika uttrycksformer (tex skapande, konstruktion, experiment, digitalt) för att få en större förståelse för snö, is och dess egenskaper. tex. spruta vatten på den, ta in snö, måla på den, bygga med den, låta snön smälta, frysa den igen.
 Vi kommer planera för aktiviteter som knyter an till SNÖ. Men också försöka fånga de spontana funderingarna eller experiment som barnen kommer med.

Vi reflekterar under arbetets gång hur vi kan gå vidare med fler utmaningar.

Vi dokumenterar med foton och i vårt reflektionsverktyg på unikum.

Alla barn kommer få möjlighet att vara med utifrån sina förutsättningar och intresse.

 

 

 

 

  •  
  •  
  •  

Läroplanskopplingar

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback