Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

F

T.M-slöjd LPP och bedömningsmatris

Rålambshovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Ljuslampett

Lokal Pedagogisk planering T.M-slöjd

Ämne: Sltm                                                                      Åk:7           ­­­­

Elevensnamn:                                                                                     

 

Arbetsområde och arbetsuppgift

Ljuslampett/ Ljusstake i Metall

Tillverka en ljuslampett/ljusstake i metall.

Du ska välj ett motiv/design och rita i skala 1:1.  

Följ instruktionerna,

Arbete med ditt projekt från idé till färdig produkt,

Använd din digitala loggbok (Worddokumentet) och dokumentera arbetsprocessen i ord och bild och använd slöjdspecifika begrepp varje lektion.

 

 

Långsiktiga mål/syfte

Syftet med undervisningen är att du utvecklar din förmåga att:

 

Formge och framställa en ljuslampett / ljusstake i metall med hjälp av lämpliga redskap, verktyg, maskiner och hantverkstekniker,

Få kunskapar om form, funktion och konstruktion i metall,

utveckla din skicklighet i en process, från tanke till färdigprodukt,

utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling,

vara medveten om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer,

Undervisningen ska väcka din nyfikenhet, att utforska, experimentera och ta dig an utmaningar på ett kreativt sätt,

känna tillfredställelse och stolthet för det du själv gör.

 

Kortsiktiga mål/Lärandemål

Genom undervisningen kommer du utveckla din förmåga att:

Lära dig planera ditt arbete, inspirerad av erbjudna idéer, utveckla idéer eller komma med idéer

lära dig att forma i olika sorts metaller, T.ex. att forma en plåtbit, kallbocka järnstång, gänga i metall och löda.

lära dig om metallens egenskaper,

lära dig att använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt,

lära dig att sammansätta delarna på olika sätt.

lära dig att ytbehandla och måla i metall,

lära dig om miljö, kvalité och kulturella användningsområden,

lära dig att redovisa i ord och bild och utvärdera ditt arbete på ett argumenterande sätt.

 

Undervisning

Du kommer att få undervisning där din lärare visar och berättar i storgrupp och individuellt.

Du får arbeta enskilt efter dina skissar, egna kreativiteten "problemlösningsförmåga" men även genom att diskutera och samarbeta med varandra.

Du får använda digital loggbok (Worddokument) för redovisningar.

Du får också hjälp av digitala hjälpmedel, T.ex. Teams, Google, You tube..

 

 Bedömningskrav ” se nedan”

Bedömningen gäller hela arbetsprocessen från idé till färdigprodukt.

 

 

E

 

C

 

A

 

 

1.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material och sådant som eleven själv har sökt upp.

 

 

 

2.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

 

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

 

 

 

 

3.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

 

 

 

4.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som

leder framåt.

Under arbetsprocessen

formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen

formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

 

 

 

 

5.

Eleven kan på ett enkelt och

delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål

i olika material utifrån

instruktioner och delvis egna initiativ.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genom arbetat sätt formge och framställa slöjdföremål

i olika material utifrån

instruktioner och egna initiativ.

 

 

 

6.

Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

 

Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

 

 

 

7

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss

användning av slöjdspecifika

begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Eleven kan ge utvecklade

omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av

slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
T.M-slöjd
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback