Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6 - 9

Trä & Metallslöjd åk 6-9 VT- 2021

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 31 januari 2021

Under vårterminen kommer vi att arbeta med sammansättningar/konstruktion och återbruksmaterial. Terminens första arbete är en praktisk servetthållare genom att du får designa din servetthållare så skapar du också eget uttryck.

 

Vecka

 

V.1

 

 

V.2

Terminsplanering. Genomgång, kunskapskraven, lektions struktur, säkerhet, städning, loggboken.

 

V.3

Tillverka en praktiskt servetthållare 

    V.4

Tillverka en praktiskt servetthållare 

 

V.5

Tillverka en praktiskt servetthållare 

 

V.6

 Tillverka en praktiskt servetthållare 

 

V.7

Tillverka en praktiskt servetthållare 

 

V.8

Tillverka en praktiskt servetthållare 

 

V.9

Sportlov

 

V.10

 

 

V.11

 

 

V.12

 

 

V.13

 

 

V.14

Påsklov

 

V.15

 

 

V.16

 

 

V.17

 

 

V.18

 

 

V.19

13 maj Kristi himmelsfärd.

 

V.20

 

 

V.21

 

 

V.22

 

 

V.23

11/06 Skolavslutning.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen
Bedömningsunderlag i slöjd
Uppgifter
En praktisk servetthållare

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback