Skolbanken Logo
Skolbanken

Prickolinas äventyr

Förskolan Trollet Sundsvall, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Förskolans nyckelpiga Prickolina har påbörjat sin resa hos barnen på förskolan. Hon kommer besöka alla familjer och tillslut har vi en dagbok med alla roliga minnen vi kan ta del av.

Den här uppgiften bidrar till barnens fantasi och föreställningsförmåga. Det ger barnen möjlighet att återberätta vilket stärker deras språkförmåga och de stärks i att berätta inför en grupp. Barnen tränar också på turtagning, då vi har ett hjul med deras namn som snurrar och den det hamnar på får låna hem Prickolina den veckan.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter