Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Planering: Rörelse och Språk

Förskolan Dahlian, Kunskapskryssaren AB · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Rörelse och språk

Syfte:

Utveckla barnens intresse kring begreppet rörelse

Utveckla motorik. kroppsuppfattning och koordinationsförmåga.

Ge utrymme till samspel och turtagning.

Ge barnen möjlighet att stärka sin självkänsla.

Låta barnen få nya begrepp genom sagor

Ge talutrymme/möjlighet att uttrycka tankar 

Utveckla intresset för matematik och skrift genom sagor/sång

 

Metod

Samlingar/grupper : i helgrupp och i projektgrupp 

Matematik: Formjakt( geometriska former)

Stapeldiagram (antal barns närvaro)

Bilar//saker (, färg och antal ,mäta, sortera, läge, mängd och mönster)

Vardagliga situationer (dukning, lunch, påklädning osv.) 

 Språk: läsa sagor (på olika sätt,)

 Leka med ord genom rim o ramsor, sång

 Skapa tillfällen att argumentera och kommunicera  

Skrift: skapande med olika material 

lyssna/berätta/återberätta/reflektera

Rörelse: promenader/skogen 

Rörelsebanor inomhus 

Musik/sång


Dessa metoder går att kombinera med varandra vilket vi kommer göra under detta arbete med rörelse och språk.

Exempelvis: under en skapande aktivitet kan man lyssna på musik och samtalar kring vad man hör och sedan måla/skriva det(med hjälp om man behöver) , 

eller när man har rörelsebana/rörelselekar kan man köra leken dansstop eller man kan bestämma hur många hopp,steg barnen får ta innan man kör vidare. 

På promenaden letar man former. 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback