Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Läsförståelse och skriva

Lommarskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Under läsåret kommer eleverna på ett flertal sätt att arbeta med läsförståelse. Undervisningen kommer att löpa som en röd tråd under hela läsåret även i ämnena SO och NO.

Vad ska jag lära mig?

  • Träna på att få flyt i läsningen, intonation (inlevelse) och förståelse av texter (både kunna utläsa direkta svar/fakta i en text och att läsa mellan raderna).
  • Under arbetets gång kommer eleverna att få arbeta med olika slags texter såsom: sagor, berättelser, faktatexter, dikter, skönlitteratur m.m. Eleverna kommer att få besvara frågor och liknande kopplade till texter de läser.

Hur ska vi arbeta?

  • Läsa ur egen vald "tyst läsning" bok och skriva bokrecension när den är utläst.
  • Öva på att skriva egna berättelse
  • Öva på att skriva enkla faktatexter med hjälp av nyckelord för att på så sätt visa att förstått innehållet.
  • Öva på att återberätta det lästa samt prova på att skriva enkla recensioner och sammanfattningar.

 

På lektionen måste jag:

  • sträva efter att göra mitt bästa
  • vara delaktig i samtal
  • öva på att stava
  • öva på att skriva hela meningar med stor bokstav och skiljetecken

 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback