Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3

Knutar, enkel broderi och tovad ull.

Annerstaskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Du får våttova och filtova ull. Du får veta varför ullen drar ihop sig. Varför ullen är bra mot kyla.

Vi börjar med att lära oss knyta överhandsknop när vi gör snoddar.

Kaststygn och förstygn när vi gör en liten Kramis.

Materialet Ull som vi både torrtovar och filttovar.


Läroplanskopplingar

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Matriser i planeringen
Slöjdmatris år 3-6
Uppgifter
Garnbollsfiguren Maskopi. Kramis. Ull.