Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1

Merry christmas

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

I detta arbetsområdet kommer eleverna att lära sig om christmas, new years och colours.

Konkretiserade mål/mål för arbetet

Du ska kunna:

 • några ord som har med julen och nyår att göra
 • namnen på några färger
 • några enkla fraser om jul och nyår

 

Du tränar din förmåga:

 • Begreppsförmåga - känna igen och använda olika ord för saker som tillhör jul och nyår samt färger.
 • Kommunikationsförmåga - att samtala med vänner och lärare på engelska.


Undervisning - arbetssätt

Fokus på:

 • jul
 • nyår
 • färger

Vi lär genom:

 • samtal
 • läsa
 • arbeta i par
 • arbeta enskilt

 

Elevinflytande

Eleverna påverkar innehåller av undervisning genom vad de visar/kan och hur de vill arbeta under lektioner. Undervisningen anpassas till elevens egen nivå.


Bedömning

Formativ bedömning görs löpande under arbetsområdet.

Summativ bedömning gör i slutet av arbetsområdet i form av en kunskapslogg där eleverna visar vad de kan. Bedömning görs på fokusinnehållet av arbetsområdet.

Bedömningen kommer även att registreras i matris kopplad till innehållet i arbetsområdet samt en övergripande matris för åk 1-3.


Läroplanskopplingar

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Merry christmas
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter