Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7 - 9

Slöjd åk 7-9

Gläntanskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

I slöjden tillverkar vi föremål av olika material och lär oss olika tekniker. Läsåret är indelat på så sätt att eleverna har textilslöjd ena terminen samt trä- och metallslöjd den andra terminen.

Exempel på ämnesinnehåll

I regel inleder vi varje termin med att eleverna ges möjlighet att prova på och lära sig någon teknik de tidigare inte praktiserat.

Varje termin ges eleven en öppen uppgift där de inom vissa givna ramar ska arbeta med sin egen slöjdprocess utifrån en egen idé. Moment som ofta används i denna slöjdprocess är: att skissa, tillverka prototyp i t.ex. kartong/wellpapp, praktiskt arbete med slöjdföremålet samt muntlig och skriftlig värdering av hela arbetsprocessen.

Du lär dig att:

- planera och tillverka olika föremål med hjälp av olika material, verktyg och tekniker,

- under arbetets gång förklara och berätta hur du har tänkt,

- redovisa hela vägen från idé till färdigt föremål,

- samtala om både egna och andras slöjdade föremål.

Undervisningens innehåll

Vad?

Du kommer att:

- jobba med olika textil-, metall- och trämaterial

- själv välja och använda lämpliga verktyg och redskap

- prova olika hantverkstekniker

- träna dig i att använda skisser och arbetsbeskrivningar

- arbeta med idéutveckling, överväganden, framställning och   värdering/redovisning

- undersöka olika materials och teknikers möjligheter

- få kännedom om äldre hantverk och slöjdtraditioner

- lära dig hur färg och form kan påverka slöjdföremålets utseende

- lära dig om flera slöjdmaterials ursprung och hur man på olika sätt kan återanvända material

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

- planera vad du ska göra och på vilket sätt

- utveckla egna idéer

- arbeta självständigt och ihop med andra

- arbeta med olika material och tekniker

- använda verktyg och redskap

- kunna namnen på olika verktyg och tekniker

- arbeta enligt gällande säkerhetsregler

- redogöra för egna tankar, idéer och erfarenheter kring ditt eget och andras slöjdföremål


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter