Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Svenska/SVA: Sagor

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Askungen, Hans och Greta eller Snövit känner du säkert igen. Visste du att sagorna som du fick berättat för dig som barn fungerat som avskräckande exempel från början? Sagans ingredienser som goda och onda väsen har också inspirerat oändligt många filmproducenter i modern tid? Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om sagans typiska drag och uppbyggnad.Du kommer också få lära dig skillnad på folksagor och konstsagor samt analysera några välkända sagor. Slutligen ska du få skriva en egen saga utifrån den kunskap du fått om sagans många kännetecken och uppbyggnad.

     Syfte: förmågor i fokus

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

     Centralt innehåll

 • lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter. Att urskilja texters budskap, tema, och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang
 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons.
 • struktur med stavningsregler, skiljetecken.
 • sagor
 • språkliga drag, uppbyggnad, berättarperspektiv. miljö-och personbeskrivningar
 • (skapande av texter där ord; bild och ljud samspelar såväl med som utan digitala verktyg)
 • (texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter)

     Arbetsgång/Undervisningen

 • skapar förförståelsen kring genren sagor genom att reflektera och diskutera olika erfarenheter av sagor.
 • lyssna/titta på/läsa/analysera några olika sagor
 • genomgång kring folksaga och konstsagan samt sagans kännetecken (Spegla språket 7)
 • analysera och urskilja sagans kännetecken enligt EPA-modellen dvs. enskilt i par och alla tillsammans.
 • repetition av sagor med hjälp av PP/genomgång
 • träna på att läsa på, mellan och bortom raderna.
 • genomgång i hur du skriver en saga
 • träna på sagans uppbyggnad och kännetecken genom stafettskrivning i grupp.
 • skriva en saga, i par fram till första utkast (idéplanet)
 • fortsätta skriva sagan på egen hand
 • skriva kamratrespons
 • bearbeta sagan utifrån lärares och kamrats respons
 • utvärdering av arbetsområdet

     Läromedel

 • Spegla Språket 7
 • Jalla A-raka vägen
 • PP
 • Youtube: filmklipp
 • film

     Tidsperiod

 • vecka 4-7 (preliminärt)

     Bedömning

 • läsförståelse/analys av en folksaga+ en konstsaga
 • ev .analysuppgift: film
 • skriva en saga
 • kamratrespons
 • bearbetning av egen text

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Saga: Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva
Halmstad Svenska som andraspråk - Kunskapskrav åk 9
Uppgifter
Askungen
Askungen jämföra saga
Sagor PP: uppstart/skapa förförståelse
Sagor PP: genomgång folksaga+konstsaga
Folksagan: "Skönheten och Odjuret"
Folksagan: "Snövit och de sju dvärgarna":
Berättarkurva+ sagoingredienser
Folksagor från Orienten
Konstsagan: "Den fula ankungen"
Instruktion: skriva utkast till saga med kamrat
Instruktion: fortsätta saga (enskilt)
Förenklad instruktion: skriva utkast till saga med kamrat
Instruktion/inlämning: kamratbedömning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback