Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F

Hur håller man meänkieli levande?

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Vilka organisationer och människor arbetar för att utveckla och främja meänkieli? Det tar vi reda på under terminens första arbetsveckor.

 

Innehåll: Meänkielitalandes kultur, organisationer som arbetar för att främja kulturen

 

 Tidspunkt: Vk. 3-6

 

Mål:

 

Du bekantar dig med olika organisationer och aktörer som arbetar med meänkielis kultur och utveckling: Föreningar, tidningar, radio- och tv-program, poddar, teater och musik osv.

 

 Du kan nämna några av de viktigaste aktörer och berätta om dem.

 

Du kan reflektera kring deras betydelse för språket och kulturen.

 

 

 

Uppgift:

 

Självständigt arbete, Power Point -presentation

 

 

 

Koppling till kursplan:

 

I årskurs 7–9, inom ramen för meänkieli som andraspråk

 

 

 

Tornedalingars och andra meänkielitalandes kultur

 

       Meänkielis ursprung, utveckling och framtid i Sverige. Den tornedalska kulturens och andra meänkielitalandes kulturs villkor i relation till majoritetssamhället under olika tider. Organisationer som arbetar for att främja meänkieli samt tornedalsk och andra meänkielitalandes kultur.

 

 

 

       Tornedalingarnas och andra meänkielitalandes liv i dag med utgångspunkt i historia och kulturarv.

 

 

 

Kunskapskrav E

 

Eleven har goda kunskaper om meänkieli och om tornedalingars och andra meänkielitalandes kultur. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkets ursprung, utveckling och framtid i Sverige. Eleven för också utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om traditionella och nutida näringar samt om villkoren för tornedalingars och andra meänkielitalandes kultur under olika tider. Dessutom ger eleven utvecklade beskrivningar av tornedalsk och meänkielitalandes musik, samt av några litterära verk och andra estetiska uttryck.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter