Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Skriva vt år 6

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Du kommer att få skriva många typer av texter så du blir säkrare och mer mångsidig i ditt skrivande. Du övar på att skriva med ett varierat språk, god struktur och med en säkerhet i språkanvändning. Vi utvecklar skrivandet genom att träna på gestaltande och beskrivande inslag i vissa texter.

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • Du ska få undervisning i hur olika texter är uppbyggda och vilka de typiska dragen är för texter i olika genrer.
 • Du ska få träna på att skriva texter i olika genrer.
 • Du ska få hjälp att utveckla ditt skrivande med hjälp av skrivprocesser. Du ska lära dig hur man kan använda sig av tankekarta, ordsamlingar eller stödord.
 • Du ska få jobba med olika sätt att koppla ihop dina skrivarbeten med olika estetiska uttryck.
 • Du ska tränas i att använda värdeladdade ord så att du tydligt kan få fram en känsla eller budskap i din text.
 • Du ska få jobba med att skriva dina texter på ett korrekt sätt antingen för hand eller med hjälp av dator.
 • Du ska få undervisning i våra ordklasser, skriftspråksregler och arbeta med stavning.
 • Du ska få hjälp att bearbeta dina texter, själv och tillsammans med andra, och få återkoppling på det du skrivit så att du vet vad du kan utveckla.

Arbetssätt

 • Vi ska skriva många olika sorters texter.
 • Vi ska redovisa våra texter på olika sätt.
 • Vi ska jobba med estetiska uttryck som kan kopplas till våra texter.
 • Vi ska ha lärarledda lektioner där vi fokuserar på de specifika målen för den text vi ska skriva.
 • Vi ska hjälpa varandra i skrivprocesser. Vi ska ge respons på varandras texter och i ska bearbeta våra texter både språkligt, i innehåll och i form.
 • Vi ska öva oss i att bli allt mer självständiga i våra skrivprocesser.
 • Vi ska läsa olika exempeltexter.
 • Vi ska skriva både för hand och på datorn.
 • Vi ska samtala i helklass eller mindre grupper.

Bedömning

 • Du ska visa dina kunskaper under skrivprocessens gång.
 • Ditt skrivarbete kommer bedömas i sin helhet när du anser att du är klar med texten.

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback