Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

5

Flyta eller sjunka? NTA- tema

Vendels skola, Tierp · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Badande människor, fiskar, tångruskor, dykare, flottar och fartyg. För nästan allt som finns på eller i hav och sjöar handlar det om att flyta eller sjunka. I alla tider har människor funderat över varför en del saker flyter medan andra sjunker. Det här NTA-temat handlar om fenomenet flyta eller sjunka - Hur funkar det?

Mål för dig som elev

Du kommer att få lära dig mer om:

  • Att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera systematiska undersökningar kring hur flytförmågan hos olika föremål är beroende av vikt, storlek, form samt vattnets lyftkraft.
  • Att förklara på ett enkelt sätt varför en del föremål flyter och varför en del sjunker.
  • Att jämföra dina och andras resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på, samt ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  • Arkimedes och andra forskares undersökningar och upptäckter och vad de betytt för vår förståelse av fenomen i vår omvärld.

Begrepp

tyngdkraft, lyftkraft, vikt, storlek, volym, form

Arbetssätt

Vi kommer att börja varje uppdrag med en gemensam genomgång och sedan delar vi upp oss i smågrupper där uppdragen genomförs. I slutet av lektionerna gör vi en gemensam sammanfattning.

Temat avslutas med ett uppdrag där du har möjligheten att visa vad du har lärt dig under temat Flyta eller sjunka.

 

Bedömning

Det som bedöms är det sista uppdraget där du visar hur väl du kan

  1. Planera en undersökning.
  2. Genomföra en undersökning.
  3. Dokumentera din undersökning.
  4. Delta i samtal och jämföra egna och andras undersökningar och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
  5. Beskriva och ge exempel på vad som påverkar ett föremåls flytförmåga med hjälp av begreppen tyngdkraft, lyftkraft, vikt, storlek och form.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

Kommunikativ förmåga - din förmåga att samtala, diskutera, motivera och resonera kring ämnet med fakta, beskrivningar och exempel.

Begreppslig förmåga - din förmåga att använda fysiska och tekniska begrepp för att förklara samband.

Analysförmåga -din förmåga att resonera kring resultat av undersökningar – likheter, skillnader och orsaker.

Metakognitiv förmåga – din förmåga att våga testa dig fram och välja det bästa sättet att göra något på.

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen
Flyta eller sjunka
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback