Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Språk och kommunikation vt-21

Gonäs förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Vi arbetar med kommunikation genom tal och tecken som stöd.

 

 

 

Var är vi?

Vi har börjat att introducera tecken som stöd i barngruppen och barnen har lärt sig flera tecken.

Vi ser att det finns ett behov att öva olika språkljud i barngruppen.

De äldre barnen har visat intresse för bokstäver och många har börjat skriva sitt eget namn. 

Vart ska vi?

Barnen ska ges möjlighet att erfara fler tecken som stöd och hur de kan använda sig av tecken i kommunikation. 

Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin tal- och kommunikationsförmåga.

De äldre barnen ska ges möjlighet att arbeta med bokstäver och hur de kan skriva sitt namn.

 


Hur gör vi?

Barnen får träna sin munmotorik genom olika övningar. Detta för att utveckla sitt tal.

De yngre barnen gör olika lekar, övningar och sånger med tecken. 

De äldre barnen gör olika övningar för att utveckla sin kommunikationsförmåga samt förmågan att skriva sitt namn.

Hur blev det?

 

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback