Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Bråk och Procent PRIO 7C v.2-8 (2020år)

Spånga grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Välkomna, klass , till Kapitel 4 Nu ska ni få lära er om tal i bråkform och hur vi kan jämföra dem och sedan räkna med dem, och kopplingen mellan bråkform / decimalform / procent!

 

 

Veckoplanering i matematik Kap 4 Bråk och Procent för klass 7  Använd lektionstiden effektivt så blir det inte mycket läxa. Mattelärare finns på läxhjälpen må-torsdag.

Komma förberedd. Om vi t.ex. ska börja 4 .3 på torsdag så ska du ha läst och försökt förstå inledningen till 4 .3 innan lektionen. Anteckna funderingar!Ligga i fas med planeringen. Du ska alltid räkna :

-     minst 2 nivåer i varje avsnitt

-     minst 1 uppgift från antingen Basläger eller Hög Höjd i varje avsnitt.

 Så det du inte hunnit på lektionstid blir alltså läxa.

Veckoplanering i matematik för 7C   

 

 

 

V

Måndag

11.00 – 12.05 (65 min)

B306

Tisdag

14.00 – 15.20 (60 min)

B301

+ 20 min programmering

      Onsdag 

     8.00 – 8.55 (55 min)

      B 305

     

      Torsdag   

    10.25 – 11.20 (55 min)

     C 310

 

2

   

4.1 Tal i bråkform

4.1 Tal i bråkform

4.2 Jämföra bråk

3

4.2 Jämföra bråk

 

4.3 Förlänga, förkorta bråk

 

4.3 Förlänga, förkorta bråk

 

4.3 Förlänga, förkorta bråk

4

Förhör 4.1-4.3

4.4  Add och sub med bråk

 

 

Elevens Val 6

4.4  Add och sub med bråk

 

4.4  Add och sub med bråk

 

5

4.5 Multiplikation med bråk

4.5 Multiplikation med bråk

 

4.5 Multiplikation med bråk

 

4.6 Andelen i procentform

 

6

Förhör 4.4-4.5

4.6 Andelen i procentform

 

4.6 Andelen i procentform

 

4.7 Andelen vid förändring

 

Inför utvecklingssamtal

7

4.7 Andelen vid förändring

 

Utvecklingssamtal

4.7 Andelen vid förändring

 

  Elevens Val  7

 

8

4.7 Andelen vid förändring

4.8 Delen med huvudräkning

Förhör 4.6-4.7

 

4.9 Beräkna delen

 

9

LOV

LOV

LOV

LOV

10

4.9 Beräkna delen

4.10 Beräkna det hela, 100%

4.9 Beräkna delen

4.10 Beräkna det hela, 100%

E-test 4.1-4.10

4.10 Beräkna det hela, 100%

11

Repetetion

 PROV Kap 4

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Använd lektionstiden effektivt, och använd dig av studietiden må-tors! Mattelärare finns på plats måndagar och tisdagar!

Länkar till videos mm:

TILL BRÅK- OCH DECIMALFORM

https://www.youtube.com/watch?v=nRjmPGu32Ks

VAD ÄR BRÅK

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/brak-och-procent/braktal

BRÅK KAN HA OLIKA NAMN MEN SAMMA VÄRDE

https://www.youtube.com/watch?v=nY9-oLqpBrg

https://www.youtube.com/watch?v=bBf2NNk4zNU

JÄMFÖRA BRÅK

https://www.youtube.com/watch?v=U_ehg2Odl9Q

Bråkform och blandad form

https://www.youtube.com/watch?v=ciFZw267x9o

RÄKNA MED BRÅK

Addition och subtraktion med bråk med olika nämnare

https://www.youtube.com/watch?v=Ek3-oOkmMNI

 Addition med bråk med samma eller olika nämnare

https://www.youtube.com/watch?v=Huj0yItcxlY

 Multiplicera ett bråk med ett heltal

https://www.youtube.com/watch?v=bzoi1XqX0qE

Multiplicera två bråk med varandra

https://www.youtube.com/watch?v=ib2w-pUKqus

Extra: Procentenheter

https://www.youtube.com/watch?v=47IUSWiiVdU

 Lärandemål 

·        Att förstå och kunna förklara vad ett bråk är och när det är lämpligt att använda

·        Att kunna jämföra bråk 

·        Att kunna förlänga och förkorta bråk

·        Att kunna göra om flera bråk till samma nämnare

·        Att kunna addera, subtrahera, och multiplicera bråk

  •            Att förstå och kunna förklara vad procent är och när det är lämpligt att använda

·        Att kunna förklara kopplingen mellan bråkform, decimalform, och procent, samt att kunna använda kunskaperna i beräkningar

·        Att kunna beräkna andelen i procentform och vid förändring

·        Att kunna beräkna delen med huvudräkning och miniräknare

  •           Att kunna beräkna det hela, 100%

 

 Begrepp att förstå och kunna använda: 

Bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, likvärdiga bråk, förlänga bråk, förkorta bråk, enklaste form, procent, procentform, decimalform, andel, delen, det hela, minsta gemensamma nämnare (MGN)

 Undervisning

·        Genomgångar och gruppdiskussioner/problemlösning i grupp

·        Enskilt arbeta

    Bedömning

·        Diskussioner enskilt och i grupp på lektionstid

  •         E-test vecka 
  •         Skriftligt prov vecka 

 

     Centralt innehåll från Läroplanen: 

 
  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer
  • Procent för att uttrycka förändring (och förändringsfaktor) samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik
Uppgifter
bråk

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback