Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Rörelse och kraft fysik åk 6

Magelungsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Varför ska vi lära oss det här? I det här avsnittet ska vi lära oss lite mer om krafter och rörelser som finns omkring oss så att vi kan förstå hur de fungerar och kan förklara varför olika rörelser sker på det sättet de sker och varför olika rörelser bromsas upp eller är riktade nedåt. Många olika rörelser som vi stöter på i vår vardag är självklara för oss men vet vi varför de sker. Det kommer vi att veta efter detta avsnitt där vi ska lära oss om gravitation, friktion, fritt fall, acceleration och centripetalkraft

Centralt innehåll

Fysik

·       Krafter och rörelser i vardagssituationer hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

 

Mål för avsnittet

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

·       Förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall

·       Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.

·       Förklara gravitationskraft med exempel.

·       Förklara friktionskraft med exempel.

·       Förklara centripetalkraft med exempel.

 

Tidsram: Vi kommer att arbeta med detta avsnitt underperioden

                2021.01.27-2021. 02.15

 

           

Planering Klass 6A Fysikavsnittet Rörelse och kraft

 

Vecka

Måndag

Onsdag (Tk)

Torsdag

4

 

 

 

Vi går igenomden pedagogiska planeringen för avsnittet.

 

Vi går igenom rörelse sid. 32-33.

Vi ser film:

Hastighet ca.5min.

https://youtu.be/0r4btf68a78

Acceleration ca 4min.

https://youtu.be/YUMqHN8lpbA

Fritt fall och luftmotstånd ca 4 min.

https://youtu.be/R5gFRMtj3-k

Vi arbetar i Aktivitetsboken sid. 24 uppgift 1-4

 

Vi utför laborationerna

släppa papper och luftkanonen

Hasse Persson

 

Eleverna diskuterar och sammanfattar sina laborationer skriftligt.

 

Gemensam diskussion i helklass

5

 

Vi går igenom vad en kraft är sid. 34-35.

Vi ser film:

Gravitationskraft ca.5min.

https://youtu.be/COJc71DdUbI

Tidvatten ca. 4min.

https://youtu.be/ZNroGZqolmY

Arbete i Aktivitetsboken

Sid. 26-27 uppgift 8-10

Läxa till torsdag:

Läs sidorna 32-37

 

Vi går igenom friktionskraft

Sid.36-37

 

Vi ser film:

Friktionskraft ca. 5min

https://youtu.be/WJZ7uB7m8Ik

 

Arbete i Aktivitetsboken sid.27-28 uppgift 11-12

 

Läxförhör på sid. 32-37

 

Vi testar friktion på olika underlag och på en liten rutschkana

Aktivitetsboken sid. 28 Experiment 13 och 14.

 

Vi sammanfattar och diskuterar gemensamt.

 

 

6

 

Vi går igenom cirkelrörelse, tyngdpunkt och kraft och motkraft sid. 38-39

 

Vi ser film.

Cirkelrörelse och centripetalkraft ca. 5min.

https://youtu.be/7w69QH2ID1s

Tyngdpunkt och stödyta ca. 4 min

https://youtu.be/ghWPgz9zdBI

Kraft och motkraft ca.4min

https://youtu.be/6LK2OH0vXLY

Arbete i aktivitetsboken sid. 29 uppgift 15

 

Vi diskuterar olika krafter sid. 40.

 

Eleverna läser sedan texten på sid 31 i Aktivitetsboken.

Vi går igenom och svarar på frågorna till texten gemensamt, fråga 1-4

 

 

Eleverna läser igenom texten till kapitlet sid. 32-40 och jobbar sedan två och två med ”fråga, fråga byt”

 

Prov på måndag nästa vecka

7

NO -prov.

Kapitel 2 Rörelse och kraft

sid. 32-40

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback