Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Geografi - Europa

Rålambshovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Nu ska vi lära oss om vår egen världsdel Europa! Vilka länder ingår? Varför bor det så många människor här? Hur ser naturen ut? Hur är klimatet? Varför? Vi kikar också på hållbar utveckling, energi, vatten och transporter.

 

Innehåll

 

Mål:

 

Vad ska du lära dig?

 

·         Beskriva hur naturens egna krafter påverkar landskapet

 

·         Förklara vad erosion är och beskriva skillnaden mellan ett ungt och ett gammalt berg

 

·         Förstå geografiska ord och begrepp samt använda dem

 

·         Söka kunskap i olika typer av kartor

 

·         Kunna peka ut och namnge några av Europas högsta bergskedjor och toppar

 

·         Kunna namnge vilka länder och huvudstäder som ingår i Europa och hur de är placerade i förhållande till varandra

 

·         Kunna peka ut och namnge några viktiga vatten som finns i Europa

 

·         Beskriva hur klimatet är i Europa och hur det påverkar naturlandskapet

 

·         Förklara hur människor i Europa lever och arbetar

 

·         Beskriva vilka resurser som finns i Europa och i vilken utsträckning dessa kan ge inkomst och arbete

 

·         Jämföra nu och då, hitta likheter och dra egna slutsatser om varför Europa ser ut som det gör

 

·         Läsa och redogöra för historiska händelser i Europa

 

·         Ge förslag på hur människor i Europa kan bidra till en hållbar utveckling i vardagen

 

·         Beskriva hur vi använder vatten och varför det är så viktigt att hålla vatten rent

 

·         Beskriva vad vi kan göra när vatten inte räcker till

 

·         Beskriva vad import och export är, vilka transportmedel som finns och vad som är att föredra miljömässigt

 

·         Beskriva hur transporter påverkar miljön

 

·         Förklara hur vi kan bli mer miljömedvetna och jobba för en hållbar utveckling när det gäller transporter

 

·         Beskriva vad energi är och vad vi använder energi till

 

·         Beskriva olika energikällor samt vilka som är förnybara respektive inte förnybara

 

·         Förklara hur vi ska använda oss av energi och energikällor för att bidra till en hållbar utveckling för oss själva och miljön

 

Undervisning

 

Hur ska vi arbeta?

 

 • Läsa texter i Upptäck Europa
 • Arbeta med arbetsboken Upptäck Europa
 • Se på filmer
 • Träna på namngeografi i appen Seterra
 • Samtala och diskutera
 • Söka information 
 • Skriva texter

 

 

 

Bedömning

 

Hur bedöms dina förmågor och kunskaper?

 

 • Delaktighet i samtal och diskussioner
 • Hur du använder ämnesspecifika begrepp
 • Skriftliga arbeten och prov
 • Det du gör i arbetsboken
 • Muntliga resonemang

 

 

 

 

 

Begrepp:

 

berg

bergskedja

energikälla

erosion

EU

flod

fossila bränslen

förnybar energi

grundvatten

industri

inlandsklimat

kustklimat

medelhavsklimat

m.ö.h

polarklimat

produktion

råvara

stäpp

tajgan

tidvatten

tundra

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Europa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback