Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

F

Tema Arkitekt

Tråsättraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Du arbetar med egen idéutveckling för att skissa och göra en ritning i skala 1:20 av en friggebod.

Under distansundervisningen i slöjd kommer vi träna på att göra en byggnadsritning i skala.

Du kommer träna på att:

utveckla din idé till friggebod.

skissa upp din idé.

göra en ritning i skala 1:20.

använda dig av de begrepp som används vid konstruktion.

 


Läroplanskopplingar

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback