Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

5

Judendom, Kristendom och Islam

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Arbetet kommer att ge eleven en fördjupad kunskap om de tre världsreligionerna Judendom, Kristendom och Islam, samt deras likheter och olikheter. Vi kommer även att lära oss var de olika religionerna uppstått geografiskt. Tidsåtgång: vecka 4-10, 2021.

Arbetet kommer att ge eleven en fördjupad kunskap om de tre världsreligionerna Judendom, Kristendom och Islam, samt deras likheter och olikheter. Vi kommer även att lära oss var de olika religionerna uppstått geografiskt. Vi kommer att reflektera över följande:

 

 

 

ü  Vad har vi gemensamt? Vad skiljer oss?

 

ü  Varför utvecklades religionerna åt olika håll?

 

ü  Inom de tre monoteistiska religionerna tror vi på samma gud, men varför tolkar vi vår gud på olika sätt?

 

ü  Varför har så många krig startat i religionens namn?

 

ü  Hur kan religionerna göra oss till bättre människor?

 

 

 

Syfte:

 

 

 

ü  Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa

 

ü  Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

 

ü  Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

 

ü  Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

 

ü  Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

 

 

 

Centralt innehåll:

 

 

 

Religioner och andra livsåskådningar

 

 

 

ü  Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i de tre världsreligionerna

 

ü  Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i de tre världsreligionerna. T.ex. som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder

 

ü  Begreppen religion och livsåskådning

 

Identitet och livsfrågor

 

 

 

ü  Hur olika livsfrågor, t.ex. synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i dessa religioner.

 

ü  Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

 

 

 

Etik

 

 

 

ü  Några etiska begrepp, t.ex. rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet

 

ü  Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

 

ü  Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

 

 

 

Kunskapskrav:

 

 

 

ü  Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

 

ü  Eleven visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna

 

ü  Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt

 

ü  Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

 

 

 

Undervisningen:

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta med innehållet:

 

ü  Vi kommer att arbeta med legenden om Abraham.

 

ü  Lära oss hur de olika religionerna utvecklades

 

ü  Förstå religionernas likheter och olikheter

 

ü  Lära oss de olika religionernas viktigaste högtider

 

ü  Redovisa vårt arbete för varandra

 

 

 

Bedömning / Eleven ska kunna:

 

 

 

ü  visa vad de tre olika monoteistiska religionerna har gemensamt

 

ü  visa hur religionerna utvecklades åt olika håll

 

ü  kortfattat redogöra för de olika religionernas levnadsregler

 

ü  namnge och beskriva några skillnader i olika religiösa högtider

 

ü  beskriva skillnaderna mellan en kyrka, moské och en synagoga

 

ü  redovisa sina kunskaper på valfritt sätt

 

 

 

Björn Skylling Pahlberg

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback