Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

RELREL01

HA18 Etik och religion

Sturegymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 3 februari 2021

I detta arbetsområde kommer du att få teoretisk kunskap om etik, moral och hur det kan hänga samman med livsåkådningar. Du kommer också att lära dig att analysera etiska dilemman med hjälp av etiska normativa teorier.

Planering:

v. 3 Etik och moral

Vad är etik och moral? Hur resonerar vi för att komma fram till vad som är rätt att göra?

se filmen Etik och etiska modeller från SLI https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=KMGSOL7443

Diskutera i smågrupper

 

v. 4 Normativa etiska teorier -genomgång av de etiska modellerna:

Pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik, dygdetik, situationsetik

Läroboken s. 57 -66

Alternativ läsning: https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/etik-och-moral

En film med en lärare som går igenom modellerna: https://www.youtube.com/watch?v=ZYc_yyJrTek

v. 5  -6 Analys av etiska dilemman med hjälp av de etiska modellerna - en inlämningsuppgift

Deadline 11/2

 

v.7 Etik och livsåskådningar

Genomgång, powerpoint  

 Informationssökning

v. 8 Sportlov

 

 v. 9 Etik och livsåskådningar

Onsdag Förbered diskussionsuppgift

Torsdag Diskussionsuppgift

 

v. 10 

Betygsprat o kursavslutning

v. 11 Resurslektioner för dig som har uppgifter kvar att göra eller förbättra.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Religionskunskap 1: Analys av ett etiskt dilemma
Religionskunskap 1 Analys av ett etiskt dilemma

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback