Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SPCSPE01

Funktionsnedsättningar och bemötande

Sannarpsgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Det här ska du lära dig I det här momentet ska du lära dig om intellektuell funktionsnedsättning. Orsaker, diagnos och vad det innebär att leva med diagnosen. Du kommer också lära dig hur det är att vara funktionsnedsatt i andra länder

Pedagogisk planering för arbetsområde:

Intellektuell funktionsnedsättning

Tidsperiod: v 4-5

Studiematerial: PP: Bemötande, PP hjärnan + Stencilen Down syndrom

Film ”en film om intellektuella funktionshinder” 23 min  
Film ”   Alla funkar olika - min berättelse: Sara | UR Play 30 min

Det här ska du lära dig

I det här momentet ska du lära dig om intellektuell funktionsnedsättning. Orsaker, diagnos och vad det innebär att leva med diagnosen.
Du kommer också lära dig hur det är att vara funktionsnedsatt i andra länder

Så här kommer vi att arbeta
Föreläsningar, eget arbete med ”dagsplanering”, film och diskussion

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Begreppsprov ( datum ej klart)

Centralt innehåll

·       Förmåga att använda centrala specialpedagogiska begrepp.

·       Kunskaper om olika funktionsnedsättningar (Down syndrom)

Kunskapskrav

·       Eleven beskriver översiktligt/ utförligt / nyanserat olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang

·       beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet/ med säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla/ välgrundade slutsatser.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Funktionsnedsättningar och bemötande
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback