Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

9

Palmbladsskolan -Andra världskriget/Förintelsen

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Efter Första världskriget gjordes många förändringar för att förhindra att det någonsin blev krig igen i Europa. Det började bra med det glada 20-talet men sen kom börskraschen med massarbetslöshet och hyperinflation. Nazismen och fascismen fick fotfäste i Europa och det började rustas för krig igen. Allianser skapades. Första september 1939 startar kriget.

Mål för elev

Genom undervisningen i ämnet historia ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • Din förmåga att kunna beskriva orsak och konsekvens av
 • Din förmåga att se samband och helheter
 • Din förmåga att se likheter och skillnader
 • Din förmåga att kunna jämföra och dra slutsatser
 • Din förmåga att kunna uttrycka dina kunskaper och åsikter muntligt och skriftligt

 

Innehåll

Du kommer under detta arbetsområdet att få lära dig om Andra världskriget och förintelsen. Vi kommer förutom att titta på själva händelserna i sig diskutera orsaker och konsekvenser samt se händelser ur olika perspektiv.

Efter avslutat arbetsområde ska du ha fått ökade kunskaper om:

 • Orsakerna till Andra världskriget/Förintelsen
 • Axelmakterna och De allierade
 • Hur livet var för soldaterna och civilbefolkningen under kriget.
 • Krigets förlopp
 • Resultatet/konsekvenserna av Andra världskriget, Förintelsen 
 • Hur europakartan såg ut före Andra världskriget och hur den såg ut efter kriget 
 • Hur det var i Sverige under kriget.
 • Känna till ord/begrepp som t ex nazism, fascism, antisemitism, lebensraum och blitzkrieg.

Genomförande

 - Föreläsningar 

 - Rörliga bilder med uppgifter.

 - Läroboken med arbetsmaterial.

 - Klassrumsdiskussioner

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv i samtal och diskussioner under lektionstid, genom ett eget fördjupningsarbete, genom sokratiska samtal samt ett individuellt prov i slutet av arbetsområdet.

Elevinflytande

Du har möjlighet att tillsammans med läraren forma lektionernas innehåll genom att komma med förslag till arbetssätt samt välja ett eget ämne för fördjupning.

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav historia åk 7-9
Uppgifter
Checklista

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback