Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

pH-värde, kolets kretslopp och fotosyntesen

Vaxö skola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Vi kommer under v.6-10 att arbeta med kemi i vår miljö och lära oss om pH-värde, kolets kretslopp och fotosyntesen.

Det här ska vi lära oss:

Kemi i vår vardagshygien

Hur vatten- och fettmolekylens egenskaper skiljer sig åt.

Hur tensidmolekylen kan påverka löslighet.

Vad är pH-värde och vad kan påverka det.

Hur hygienprodukter kan påverka hälsan.

Hur vi kan sköta vår hygien och samtidigt ta hänsyn till miljön.

 

Bränslen och kemiska reaktioner

Kolets kretslopp och kemiska reaktioner som sker när kol förbränns.

Vad olika bränslen är, vad de kan användas till och hur de påverkar naturen.

Fotosyntesen.

 

Så här ska vi jobba:

Vi kommer att arbeta i  läromedlet Spektrum och ne.se, genomföra undersökningar, titta på filmer och diskutera i mindre/större grupp.

 

När:

Vecka 6-10.

 

Så här får du visa:

Du visar dina kunskaper på lektionerna i undersökningar, dokumentation och samtal/diskussioner. Vi kommer avsluta arbetet med en skriftlig bedömning. 

 

 


Läroplanskopplingar

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback