Skolbanken Logo
Skolbanken

Hey - Let´s play

Sturebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Vi spelar ensemble där fokus ligger på det som står i kunskapskraven efter "dessutom". Arbetsområdet gäller terminen ut.

Hey – lets play!!

 

Arbetsbeskrivning

Du är en del av en grupp om 5–6 elever och ni ska spela ensemble. Instrument att välja mellan är:

Piano (ackordinstrument och melodispel), gitarr (ackordinstrument och melodispel), bas (melodispel), trumset/cajun/tamburin/shaker (slagverksstämma) sång.

Ni har totalt 4 lektioner att jobba med en låt, efter det får ni en ny låt. Ni ska ha spelat totalt 3 låtar och fyllt på era ”instrumentförråd”.

 

Steg för steg

1.    Lyssna igenom låten ni ska spela

2.    Bestäm vilket instrument du ska spela (OBS! Har du vid ett tidigare tillfälle spelat piano, väljer du så klart ett annat instrument)

3.    Öva i ca 10–15 minuter på ditt instrument

4.    Spela tillsammans

5.    Resonera hur ni ska spela!

6.    Testa, spela, gör om, spela igen, prova en annan grej, spela igen osv.

 

Att tänka på…

När du spelar tillsammans med andra är det viktigt att uppmärksamma vad som sker i gruppen, och anpassa sig därefter. Som grupp måste ni gemensamt komma överens om exempelvis: tempo, vilka instrument som spelar på respektive del och ge förslag på hur ni ska spela i förhållande till vad ni tycker låter bäst.


Läroplanskopplingar

Eleven kan medverka i att sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.

I ensemblespel medverkar eleven i att spela på instrument och bidrar då till att använda några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.

Eleven bidrar till att anpassa sitt musicerande till sammanhang och genre.

Eleven kan på ett delvis fungerande sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.

I ensemblespel spelar eleven på instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.

Eleven anpassar delvis sitt musicerande till sammanhang och genre.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.

I ensemblespel spelar eleven på instrument på ett väl fungerande sätt och använder då med säkerhet några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.

Eleven anpassar sitt musicerande väl till sammanhang och genre.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback