Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2 - 3

Analoga klockan

Rappestad skola, Linköping · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Du kommer att lära dig den analoga klockan och att mäta tid. Hur gör man det, egentligen?!

I det här kapitlet kommer du att få lära dig detta om klockan:

  • analoga klockan, hel- och halvtimme 
  • 5-minuters intervall (fem i, fem över, tjugo i, fem i halv osv)
  • Mätning av tid, 5-minuters intervall 

Du kommer också att få träna mer på problemlösning i vardagliga situationer, och i det här kapitlet är det fokus på addition och subtraktion. 

Vi kommer att arbeta

  • i matteboken
  • laborativt i halvklass, med t ex spel och med klockor som hjälpmedel

 

Bedömning görs utifrån testresultat men också hur aktiv du är på lektionerna. Klockan är ju väldigt bra att kunna..! 

 

Lycka till! 


Läroplanskopplingar

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback