Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Hållbar utveckling

Ringstorpsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 januari 2021

När du hör begreppet " hållbar utveckling" tänker du kanske på miljön. Men det finns många andra faktorer som spelar roll för att vi ska uppnå hållbar utveckling för vår jord och människor som lever där. I vårt arbete med hållbar utveckling kommer du att lära dig varför vi måste ta hand om vårt jordklot och människorna som bor här. Du kommer även att lära dig hur du själv och andra kan hjälpa till med detta.

Vi kommer att arbeta med hållbar utveckling genom att ha " hållbara timmen" en gång i veckan. På arbetspassen pratar vi om källsortering, nedbrytning, matsvinn, var maten kommer ifrån, vilken mat som är bra för vår natur samt vilka faktorer som spelar roll för hur vi ska uppnå hållbar utveckling på vår jord. Vi kommer att se på film och ha diskussioner men också arbeta praktiskt med detta genom t.ex. olika experiment. 

 

 

Förmågor och kunskaper som kommer att utvecklas:

* Du får utveckla kunskaper om hur olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

* Du får möjlighet att ställa frågor och samtala kring vår miljö.

* Bli uppmärksammad på hur lång tid det tar för skräp att försvinna i naturen.

* Kunskap kring återvinning och testa på att sortera skräp

* Få kännedom kring var maten kommer ifrån och vad som händer med naturen när man besprutar maten

* Få upp ögonen kring matsvinn

* Du kommer att öva på att genomföra olika experiment samt prova på arbetsgången vid experiment ( ställa en hypotes, genomföra, förklara, analysera och dokumentera experiment). 

 

 


Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback