Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Åk 7. Teknik - Kommunikationsteknik

Fågelbäcksskolan 7-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Under detta område kommer vi gå igenom kommunikationsteknik så som telefonen och internet.

 

 

Bedömning:

Bedömning kommer sker under lektioner och genom inlämningsuppgift. Se matris. 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vi kommer arbeta med detta område under v.6-9

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.

Matriser i planeringen
Åk 7. Teknik - Kommunikationsteknik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter