Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Kristendomen åk 7 vt21

Tappströmsskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

I det här momentet kommer du att lära dig om kristendomen.

Tidsperiod

v.4-v.12. 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

  • redogöra för de stora dragen i kristendomens historia och dess relation till judendomen. 
  • analysera kristendom, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa. 
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, med exempel hur de olika kristna riktningarnas ursprung. 
  • redogöra hur den kristna kyrkan utvecklats och nya riktningar etablering i Sverige genom historien. 
  • analysera hur kristendomen påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i det svenska samhället, idag och under historien. 
  • reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet. 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Ni kommer skriva två prov. Först ett v.7 och sedan ett v.12.

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

 

Allt material kommer att finnas på TEAMS och på Gleerups. 

Länk till Gleerups: https://gleerupsportal.se/planering/c1633033-8e43-42db-ad62-234b066e7dd6 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback