Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matteborgen 4B kapitel 6-8

Väståkra F-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Matteborgen 4b I kapitel 6 - 8 arbetar vi arbeta med tid, addition och subtraktion och geometri.

Efter avslutade kapitel ska du kunna följande:

 

Kapitel 6 TID:

 • Du kan enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
 • Du kan läsa och skriva datum.
 • Du kan avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
 • Du kan räkna begreppen  tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag.
 • Du kan räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
 • Du kan läsa av en tidtabell.

Kapitel 7 ADDITION OCH SUBTRAKTION:

 • Du kan addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000.
 • Du kan räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt.
 • Du kan tecknet för "ungefär lika med".
 • Du kan använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning.

Kapitel 8 GEOMETRI:

 • Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
 • Du kan namnen på olika månghörningar.
 • Du kan förstå vad som menas med förstoring och förminskning.
 • Du kan förstå och använda skala.

 

Undervisning/bedömning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4B. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 
 • Matteprov

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter