Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

F

Demokrati och styrelseskick

MIDGÅRDSSKOLAN, Umeå · Senast uppdaterad: 29 januari 2021

Vi lär oss grunderna kring demokrati och hur Sveriges politiska system fungerar!

Momentbeskrivning:  Demokrati och styrelseskick

Vad

- Skillnaden mellan demokrati och diktatur

- Kriterier för demokrati
- Några för och nackdelar med olika styrelseskick
- Exempel på några demokratier och diktaturer i världen
- Hur vi kan påverka i vår demokrati
- Hur vårat representativa styrelseskick fungerar
- Olika begrepp kopplade till området
- Vilka rättigheter och skyldigheter du har i vår demokrati
- Hur du kan använda dina rättigheter för att påverka

 

Varför

- Kunna använda dig av dina demokratiska rättigheter
- Kunna delta i vår representativa demokrati
- Kunna se samhällsfrågor ur olika perspektiv
- Kunna motivera dina ställningstaganden

 

Hur
- Genomgång, filmklipp, diskussioner, övningar
- Filmklipp från begreppa
- Läsa i boken SO-S Samhällskunskap

Demokrati och Diktatur 110-117
Alla kan påverka 124-126
Våra grundlagar 134-136
Så styrs Sverige 152
Riksdag  160-164
Regeringen  166-172

 

- Instuderingsfrågor

 

Examination

--> Muntligt deltagande under lektion/övningar
--> Inlämningsuppgift diktatur och demokrati
--> Googelformulär på rikdag och regering

 

 

 

 

Utdrag från skolverkets kursplan för kursen samhällskunskap åk 7-9

”Centralt innehåll

  • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

  • Sveriges politiska system med riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

  • Några olika stats- och styrelseskick i världen.

  • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.”

Kunskapskrav som kommer prövas i momentet

 

 

E

C

A

Demokrati- Rättigheter och skyldigheter

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande

Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande

Begrepp och modeller

Eleven kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt

Eleven kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt

Individens möjlighet att påverka

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin...

 


Läroplanskopplingar

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Några olika stats- och styrelseskick i världen.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter