Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Revolutionen

Södra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Eleverna får se en kort film och sen diskutera frågor kopplade till filmen.

Vad?
Eleverna får se en film på ca 4 minuter om en familj där barnen i familjen vill få in mer rörelse och grönsaker i familjens vardag. Efter filmen ska eleverna diskutera frågor som tillhör filmen från ”aktiv skola”. 

Hur? 
Vi delar in dem i grupper där de är ca 11-12 st för att alla elever ska få chans att komma till tals. Det görs över en 2-veckors period. 

Varför? 
eleverna får chans att reflektera, diskutera och komma fram till varför och hur man på bästa sätt tar hand om både kroppen och knoppen. 


Läroplanskopplingar

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter