Skolbanken Logo
Skolbanken

På naturspaning i vår närmiljö.

Ängsgårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Vi går på Naturspaning i våra grönområden, där barnen ska upptäcka och utforska naturen med alla sina sinnen.

Bakgrund till projektet: 

Vi har sett att barnen har visat stort intresse för att vistas ute i naturen och utforskar närmiljön med alla sina sinnen. 

 

Syfte: 

Att barnen ska få förståelse för djur och natur i vår närmiljö.

Möjlighet att upptäcka och utforska tillsammans i grupp.

 

Mål: 

För att våra barn ska få uppleva och upptäcka med hjälp av sina olika sinnen. 

Utveckla sin nyfikenhet för naturen.

Utveckla sin förståelse för naturens olika kretslopp och samband i naturen; liksom sitt kunnande om växter, djur, samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

Metod:

Vi går till grönområden i förskolans närhet  kontinuerligt. Tex Björket

Vi pedagoger uppmärksammar barnens uttrycksformer i relation till naturen, genom dokumentering och samtal i barngrupp och personalgrupp utvecklas vårt projekt hela tiden. 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback