Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Sångsamling

Övningsskola, Kunskapskryssaren AB · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Utifrån barnens intresse så har vi valt att ha sångsamlingar där vi sjunger och spelar instrument. De får sjunga och spela tillsammans vilket stärker dem som grupp. Vi övar på att spela i takt till musiken. Vi sjunger ibland sånger från andra länder och räknar till 4 på olika spåk. Detta stärker barnen att våga och att utveckla sin självständighet, uttrycka upplevelser och tankar.

Utförande

Vi sitter tillsammans de grupper som är kvar på förskolan vid samlingsplatsen . Det är en pedagog som håller i samlingen och som leder oss i vilka sånger vi ska sjunga. Vi delar ibland ut instrument som vi spelar på. Ibland får alla instrument ibland får bara några. Vi blandar rörelsesånger och andra sånger med att spela instrument. Vi har Mini-röris en dag i veckan. Ett lekfullt jympaprogram utarbetat av Friskis och svettis.


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback