Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Fritidsråd.

Nolbyskolans fritidshem, Alingsås · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Under vt-21 kommer vi ha regelbundna fritidsråd.

 

 

Syfte, varför ska vi arbeta med det här?

Vi vill skapa ett forum där elverna får möjlighet att träna på de demokratiska principerna.  Under fritidsråden ges tillfälle att  påverka och vara delaktiga i vår verksamhet. Aktiviteten främjar i hög grad elevernas språk och kunskapsutveckling då de bland annat får träna sig i att kommunicera och argumentera. 

 

  

Dessa förmågor förväntas eleven utveckla

 

  •  pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

 

Dessa delar av centrala innehållet kommer att beröras i kommande aktivitet

  Språk och kommunikation

  • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser
    Natur och samhälle

  • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt

 

Inför utvärderingen

Vågar fler elever uttrycka sig inför gruppen ?

Upplever sig eleverna delaktiga ?

 

Aktivitet

Vi kommer under vt-21 ha fritidsråd 1 gång i månaden under våra samlingar. Vi utser en sekreterare  och en ordförande bland barnen ,som får stöd av oss pedagoger.

 

 

 

 

Dokumentation och uppföljning

Eleverna skriver protokoll som vi går igenom vid nästa fritidsråd. Vi stämmer av med eleverna om det vi bestämde har blivit av.

Vi har en brevlåda där eleverna kan lämna meddelanden till nästa möte.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback