Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Färg och form

Ruth Drottninghög, RUTH förskolor · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Färg och form

Geometriska former, färg 

 

Syfte – Varför?

 

Upptäcka och undersöka mönster och träna på olika geometriska begrepp samtidigt som vi valfritt skapar egna geometriska former. Träna på färger. 

Barnen får utifrån sin fantasi och föreställningsförmåga skapa egna figurer. 

Vilka mönster finner vi på våra kläder?

 

Målet är att barnen ska lära sig olika färger och former, känna igen dem och kan sortera dem själva. 

 

Kopplingar till Läroplanen 18 

 

Vad

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och 

 

Hur?

  • STEG 1: Genomgång av namnen på olika geometriska former; triangel, cirkel, kvadrat, rektangel. 
  • STEG 2:  klippa ut olika geometriska former i olika färger och papper. Barnen får sedan valfritt välja att skapa något med de olika formerna, ett hus, människa eller vad de nu själva vill.
  • Steg 3 Vi använder sång och tecken som stöd i aktiviterna.
  • Steg 4 Sortering i färgerna

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter