Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 9

Svenska som andraspråk läsåret 20/21

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Vi arbetar vidare med att stärka språket inom förmågorna läsa, skriva och tala. Vi arbetar mot målen i årskurs 6 i kombination med några av målen mot åk 9 i svenska som andraspråk.

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

 • Du visar att du kan skriva allt längre texter om olika ämnen och  i olika texttyper. 
 • Du visar att du kan läsa olika texttyper, t ex berättande texter och enkla tidningstexter.     
 • Du visar att du kan läsa, förstå och återberätta innehållet utifrån valda texter/lättlästa böcker.
 • Du visar att du kan förstå talad svenska och återberätta innehållet utifrån frågor. 
 • Du visar att du kan föra enkla resonemang om skönlitterära texter och TV-serier. 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att läsa

Din förmåga att skriva

Din förmåga att tala

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Följande material:

 • Läroboken Språkkraft   4-6
 • Läroboken Entre åk 7-9
 • Läsloket åk 1-3 samt åk 4-6
 • Tummen upp åk 1-3, 4-6, Sva, utvalda texter
 • Lättlästa skönlitterära böcker
 • Interaktiva övningar på nätet

Under lektionerna kommer du att få träna på:

 • Att bygga upp ditt ordförråd med begreppskort och därmed träna på att använda ordet på många olika sätt utifrån ordens drag. 
 • Att berätta muntligt och i skrift om olika händelser samt diskutera olika texters innehåll.  
 • Berätta och resonera på svenska utifrån olika texter och bilder.
 • Att få möjlighet att diskutera .
 • Att läsa lättlästa böcker/texter och skriva enklare skönlitterära texter samt sakprosatexter utifrån texttypernas specifika uppbyggnader. 
 • Att bli säker på ordklasserna substantiv, adjektiv och verb i samband med praktiska och teoretiska övningar. 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska åk 1-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter