Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

SO och NO

Nybohovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Vi ska lära oss mer om världen, länder och ländernas flaggor.

 

Vad ska vi arbeta med? Vi ska arbeta i grupper och enskilt. Läsa fakta gemensamt och lära sig olika länder och huvudstäder. Vi kommer kolla på olika flaggor och kolla vilken världsdel de tillhör. Eleverna ska färglägga flaggorna och berätta vilket land och vilken huvudstad det är. 

Vi kommer att arbeta med språk, vilket språk man talar i vilket land. 

Här bor vi: Hur ser Sverige ut? Varför bor människor där de bor? Varför flyttar människor? Hur är vädret i Sverige? Vårt samhälle: Vem bestämmer i samhället? Vad händer med våra sopor? Vad jobbar folk med? Kartan: Vi repeterar världsdelarna och går djupare in på vad en karta visar. Vad är en karta?Vet du vad världsdelarna heter? Hela världen: Vi arbetar med länderna i världen. Vilka länder är viktiga för dig? Hur har barn det i andra länder?

 

 

 

Vecka: Vecka 4-10

 

 

 

Syfte:  Lära känna världen och länderna runt omkring oss, samt lära sig om olika kulturer och språk. 

 

 

 

Mål: Eleven ska känna igen olika länder och flaggor. 

Eleven ska kunna berätta om ett land. 

Eleven ska känna till olika språk som finns i världen.

 

 

 

Arbetssätt: 

 

Vi arbetar i helklass och tar reda på hur världen ser ut och vilka länder vi känner till.

Eleverna kommer att få kolla på en film om olika kulturer och språk. 

Eleverna kommer att få kolla på en powerpoint om Nordens länder och färglägga nordens länder.

Eleverna kommer att få berätta om ett land de besökt eller känner till. 

Eleverna ska färglägga en flagga och berätta vilket språk man talar. 

Eleverna ska skapa en egen värld i grupp.

Vi följer elevernas intresse och fortsätter arbeta inom området.

 

 

 

Kunskapskrav: 

  • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

 Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

  • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback