Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

5

Tre religioner-en gud (Trönninge åk 5)

Trönninge skola, Varberg · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar. Kunskap om olika religioner skapar förståelse mellan människor. I åk 4 lärde du dig om kristendomen. Nu ska du få lära dig mer judendomen och islam. De här tre religionerna kallas för systerreligionerna eller abrahamitiska religioner. Vad har de här religionerna gemensamt och vad skiljer de åt?

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska kunna besvara följande frågor:

Judendomen

 • Hur ser det ut inne i en synagoga?
 • Vad kan en jude göra för att visa sin tro i vardagen?
 • Vad innebära sabbat och hur firar judar den?
 • Hur och varför firar judar högtiderna rosh hashana, jom kippur, chanukka och pesach (påsk)?
 • Vad innebär bar/bat mitzva?
 • Hur ska en jude leva för att vara en god människa enligt judendomen?
 • Vilka vara Abraham, Josef och Moses och vad gjorde de?
 • Hur tror judar att världen skapades?

Islam

 • Hur ser det ut inne i en moské?
 • Vad kan en muslim göra för att visa sin tro i vardagen?
 • Vad innebär ramadan?
 • Hur och varför firar muslimerna högtiderna Id al-Fitr och Id al-Adha?
 • Vem var Muhammed och vad gjorde han?
 • Vilka var Abraham och Ismael och varför är de viktiga för muslimer?
 • Hur ska en muslim leva enligt islams fem pelare?
 • Hur tror muslimer att världen skapades?
 • Undervisning

För att lära oss mer om religionerna kommer vi titta på film, läsa olika faktatexter, söka på internet och träna på att göra anteckningar. På olika sätt kommer vi repetera ny kunskap och träna på begrepp. Du kommer att få göra en presentation i keynote som du ska visa och berätta om hemma. Vi kommer ha ett förhör där du har möjlighet att visa vad du kan.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
-jämföra religionerna
-använda vanligt förekommande ord och begrepp inom religion

-söka information och värdera källan

Vi kommer att bedöma dina faktakunskaper om religionernas:
-heliga rum, platser, symboler och ritualer
-grundtankar
-levnadsregler 


Läroplanskopplingar

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback