Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Demokrati - hur fungerar det?

Länna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vad är det för skillnad på demokrati och diktatur? Hur styrs Sverige? Vem har makten? Hur tas olika beslut? Vilka är Sveriges viktigaste lagar?

Undervisningens innehåll:

 

  • Vad är demokrati? Vad är diktatur?
  • Hur kan en person eller grupp påverka ett beslut?
  • Hur går Sveriges valprocess till?
  • Hur fungerar vår riksdag och regering?
  • Vilka partier finns det i Sverige?
  • Hur fungerar kommun och landsting?
  • Vilka är Sveriges viktigaste lagar?

 

Syfte

Syfte:

Genom undervisningen i samhällskunskap ska du få kunskaper om mänskliga rättigheter och hur demokratiska processer fungerar.

På så vis utvecklas förståelsen för din egen och andra människors levnadsvillkor och betydelsen av jämställdhet. 

Hur vi kommer att arbeta med demokrati

Så här kommer vi arbeta:

- läsa faktatexter

- söka information på olika utvalda hemsidor

- se filmer, bl.a. "Dröm om demokrati"

- delta i diskussioner

- göra övningar på iPad

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

- Beskriva vad en demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer kan påverka beslut.

- Beskriva hur demokrati fungerar i olika länder.

- Känna till och beskriva politiska partier och val i Sverige, riksdag och regering.

- Förstå och använda begrepp kopplade till ämnet.

Vi kommer att avsluta området med ett kunskapstest.


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter