Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Aktivitetsplanering Språket, nyckel till framgång

Gräsåkers förskola, Ekerö · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Bornholmsövningar Skrivträning Lästräning Diskutera text

Aktivitet: Språkinlärning, Bornholmsmetoden. 

 

 

Mål (vad?):

Att ge barnen en förståelse för läsning, skrift och talspråket för att sedan kunna omsätta det i prakten genom att kunna diskutera en text, återkoppla den med skrift och eventuellt läsa delar av den.

 

Syfte (varför?):
Flertalet undersökningar visar flertalet fördelar med att jobba med språkinlärning redan vid tidig ålder.
I en artikel från tidningen "Förskolan" kan man läsa att behovet att göra sig förstådd redan från tidig ålder ligger till grund för för många delar av ett barns utveckling. Man menar att genom språket så lär sig barnen att förstå sig själva, sin omgivning och att sortera sina upplevelser. Att kunna uttrycka sig i tal och skrift möjliggör att kunna samspela i ett demokratiskt samhälle. 

 

 

Organisation (hur?): 

I små grupper jobbar vi med Bornholms samlingar.

Vi har jobbat med "Gatumusikanterna i Bremen där vi pratat om konstiga ord som varit med och vad dem betyder.
Vi kommer återkomma till den flera gånger för att diskutera och skriva om vad som händer i sagan.
Kommer även introducera enklare ord från sagan som barnen kan öva att läsa på.

En annan övning som vi ska påbörja inom kort är sammansatta ord. Kan man sätta ihop alla ord och kan man sära på alla sammansatta ord.

Vilka sammansatta ord kan barnen och kan dem skriva dem? 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter