Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

¿Quién eres? Colores 8, capítulo 1

Elinebergsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 januari 2021

Vi kommer att arbeta med del två i kapitlet ¡Hola! i Colores 8. Det är en repetition för att kunna minnas och lära sig bättre. Du lär dig att berätta om dig själv och att fråga andra så ni lär känna varandra.

Vi arbetar med frågor och svar som finns på sidan 8-9 i textboken samt tillhörande övningar i övningsboken. Vi kommer även att lägga till fyra frågor till som ni ska svara på. Som komplement använder vi ¡Habla Ya! “Frases mágicas” från UR för att du ska öva hörförståelse och lära dig uttal samtidigt som frågeorden tas upp i olika sammanhang.

Du blir bedömd på muntlig interaktion, strategianvändning och läsförståelse

Vi arbetar med texten, övningarna och förberedelsen under v 4-7. Beroende på hur skolan ser ut med tanke på epidemin är tanken att vi förlägger läsförståelse v 7 och muntligt v 9. Om fjärrundervisning kvarstår kommer vi att vända på det.

På provet kommer ni att delas in i ett par/en mindre grupp där ni ska hålla en konversation igång som bygger på att ni kan frågorna och kan svara på dem på olika sätt. Det är som ett lära-känna- samtal på spanska.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback