Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

MALL- Matematik

Stenhamra förskola, Ekerö · Senast uppdaterad: 30 januari 2021

Genom medvetna val i vår undervisning ge alla barn de bästa villkoren till lärande som ger dem bättre förutsättningar och verktyg till att utvecklas till självständiga och nyfikna individer.

Förmågor att utveckla:

 • lärstrategier
 • uthållighet
 • förmågor till lärande

 

Kunskaper att utveckla:

• känna igen siffror och benämna dem
• kunna räkna till 20
• känna igen former och benämna dem
• använda matematiska metoder
• visa förståelse för räkneprinciperna

Barnet ska efter detta självständigt:

känna igen siffrorna 1-20 och benämna dem
• kunna räkna till...
• känna igen former och benämna dem
• känna igen och benämna siffror
• visa förståelse för räkneprinciper
• spela spel
• lägga pussel
• lägga pärlplatta efter mönster

Arbetsmetoder/undervisning pedagogerna:

 • grit
 • uthållighet
 • utmana barnen vidare
 • scaffholdning

 

Barnen kommer att få på olika sätt arbeta med:

• olika utmaningar
• leta former
• sortering, antal, färg, form..
• sortera utifrån, lång-kort, under-över, bakom-framför, antal....
• spela spel
• pussel
• sant/falskt
• Blue Bots/ programering
• räknesånger, fingerramsor
• addition/subtration
• antalsuppfattning
• mönster
• pärlplattor
• skapande

Konkretiserade mål:

Vad ska barnen lära sig utveckla och förstå, förmå?

 • använda matematik på egen hand i vardagen
 • föra enkla matematiska resonemang
 • klara enkla matematiska problem
 • använda på egen hand läges-, storlek-, antalsbegrepp
 •  
 • utveckla matematiska lärstrategier och förmågor till lärande
 • självständighet
 • förståelse för eget lärande
 • ta hjälp av varandra
 • uthållighet

 

Uppföljning-analys:

Metakognitiva frågor:

 • Vad tänkte du i början?-Vad tänker du nu?
 • Vilka metoder/strategier använde du/ni?
 • Hur har din tanke påverkats?
 • Vem påverkade dig?
 • Vad lärde du dig?
 • Kan du lära av något misstag?
 • Vad kan du ta med till nästa gång

 

 • Vad fungerar bra och varför?
 • Vad grundar du ditt antagande på?
 • Vilka aktiviter har ni gjort?
 • Vilken förändring har ni sett i barngruppen utifrån aktiviteten?

Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen
matematiska förmågor
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback