Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk och kommunikation

Sörgårdsskolans förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 29 januari 2021

En planering hur vi på herrgården jobbar med språk och kommunikation under vt 21.

Berätta och beskriva.

varje måndag får barnen berätta vad dom gjort i helgen vi använder oss av en pratboll för att tydliggöra vem vi ska lyssna på. Vi använder oss av kort med bilder på ,ett barn i taget får berätta om sin bild Vi lyssnar och ställer följdfrågor.
Barnen får ta med sig en leksak som hen får berätta om på samlingen vi ritar sedan av leksakerna.
Barnen får ta med sig sitt gosedjur och berätta om det sen går vi till gympasalen och har gosedjursgympa.

Lyssa och samtala

Väcka barns nyfikenhet med att ta med en bild till matbordet som vi kan samtala om när vi äter vi ger alla barn språkutrymme. Vi gör vårdnadshavare delaktiga i hur viktigt det är med språk och kommunikation för att gynna deras barns språkutveckling. Vi sätter upp en dokumentation i hallen om vad vi har gjort barnen får själva berätta för föräldern om vad vi gjort. Vi ska läsa böcker i smågrupper där vi pratar om boken Om vad som händer ,barnen återberättar boken .Knyta an till barnens egna verklighet. Ta tillvara alla tillfällen med barnen att samtala.

Kommunicera med bokstäver 

Vi har samlingsprickar med barnens namn  där vi benämner barnens begynnelsebokstav .Bokstavsljud. Hur ser den ut? Vilka har samma bokstav ? Långa och korta ord. Titta på bästa bokstaven  ur.se. Göra sin begynnelsebokstav i trolldeg och måla den. Alla barn får en skrivbok får då klippa ut sin bokstav i tidningar och sen sätta in sina bokstäver i boken. Träna pennfattning. Använda olika arbetsblad för att träna pennfattning . Vi använder ergonomiska penngrepp vid behov.

 

Urskilja ord och språkljud

Rimsagor ,memory med rim. Böcker med rim. Bilder med långa och korta ord.

Betona första bokstaven i barnens namn. 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback