Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SOISOO0

Lika mycket värda?

Hagagymnasiet, Borlänge · Senast uppdaterad: 24 augusti 2023

I det här arbetsområdet ska du lära dig om demokratiska värden som likabehandling, integration och jämställdhet

Centralt innehåll

Diskriminering, jämställdhet och likabehandling

Efter avslutat arbetsområde förväntas du

Kunna beskriva olika samhällsförhållanden och redogöra för hur dessa påverkar människors villkor.

Diskutera dina egna värderingar och framföra argument för dina åsikter.

Centrala begrepp

Diskriminering, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, värdegrund, integration

Innehåll/uppgift

Läsa i läroboken s. 157 - 173

Gemensamma genomgångar

Individuella och gemensamma reflektioner och diskussioner

Uppgifter individuellt/grupp

Examinationsuppgift

Du ska förklara vad olika demokratiska värden såsom värdegrund, likabehandling, jämlikhet, jämställdhet, integration och diskriminering innebär.

Du ska utifrån dessa begrepp föra ett resonemang om dina egna värderingar, attityder och handlingar samt argumentera för dina åsikter.

Muntligt eller skriftligt ska du föra en diskussion utifrån följande frågor:

1) Vilken funktion fyller värdegrunden?

2) a) Hur jämlikt är det i praktiken? b) Är det möjligt att ha ett jämlikt samhälle?

3) a) Värdera de olika integrationsmodellerna? b) Vilken modell tycker du är bäst?

4) Utgå från den "Plan mot kränkande behandling..." som du valde. Vad är bra respektive mindre bra? Dina förslag som skulle göra den bättre?

5) Gå in på DO:s hemsida. Där väljer du ett fall. Beskriv fallet. Hur bedömde DO? Vad anser du?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Lika mycket värda?
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback