Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Nordiska språk

Östlyckeskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 29 januari 2021

Vi kommer nu att jobba med nordiska språk, alltså de språk som svenskan är närmast släkt med. Fokus blir på grannspråken norska och danska.

Har du kanske varit i Norge eller Danmark? Hur gick det att förstå vad de talade om? Vi kommer till exempel undersöka varför det är så svårt att förstå talad danska, trots att skriftspråket är så likt svenskan. 

 

Nedan finns olika länkar till texter och filmer om de nordiska språken. 

 

Gode naboer (Goda grannar). Kort film om de nordiska språkens släktskap. https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=rFirlz86DFE

 

Om danska: https://nordeniskolen.org/sv/spraak-kultur/7-10-klass/de-nordiska-spraaken/om-danska/

 

Om norska:

https://nordeniskolen.org/sv/spraak-kultur/7-10-klass/de-nordiska-spraaken/om-norska-bokmaal-och-nynorska/

 

Om språksläktskap. Se speciellt rutan med ord på indoeuropeiska språk. https://nordeniskolen.org/sv/spraak-kultur/7-10-klass/sprogkundskab/de-skandinaviska-spraaken-liknar-varandra/


Läroplanskopplingar

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Nordiska språk