Skolbanken Logo
Skolbanken

Stoppaktivitet

Björkets förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 29 januari 2021

Mål/syfte - Vart ska vi?

Mål från läroplanen:

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation”. (Lpfö 18 s.16). 

 

Konkretisering, vad vill jag att barnen ska lära sig? Vad är det för lärande som ska äga rum?

 

    • Barnen visar eller säger stopp när det inte känns okej.

 

Hur ska lärandet gå till?

Vecka 5 Vi börjat med att läsa boken "Säga stopp" för barnen. Barnen får måla sin hand röd och trycka denna på ett papper. Vi pedagoger får förklara under tiden vad det är för något, en “stopphand”. Vi sätter upp dessa synligt för barnen.

Vecka 6 Sedan får några barn klistra fast en stoppskylt bredvid deras stopphand de gjorde förra veckan. Vi pratar och diskuterar under tiden om när det är viktigt att säga stopp. Vi dokumenterar barnens kommentarer.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback