Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik

·

Årskurs:

8 - 9

Tekniskt system

Rydsbergsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 29 januari 2021

Du skall beskriva utvecklingen av ett tekniskt system och analysera drivkrafterna bakom detta.

Tekniskt system - uppgift

 

  1. Välj ett tekniskt system och förklara med enkla ord hur systemet fungerar. Redogör kort för bakgrunden, varför är systemet viktigt? Vilken drivkraft låg bakom uppfinningen och systemets utveckling (t.ex. förändringar i naturen, ekonomiska vinningar, krig, nyfikenhet och nöje, slump, sjukdomar mm). Vad är input och output av systemet?

  2. Beskriv vilka delar som ingår i systemet och sambanden dem emellan, vad de olika delsystemen har för funktion, hur de används. Finns det några alternativa lösningar?

  3. Hur har det tekniska systemet påverkat naturen, människan och samhället? Resonera.

  4. Hur har systemet utvecklats sedan det uppfanns? Gör en tidslinje med bilder.

 

”Internet är en fluga som kanske blåser förbi, jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid som det faktiskt tar, åt att surfa”(Ines Uusman Kommunikationsminister, 1996)

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter