Skolbanken Logo
Skolbanken

Jordgubbens projektplanering 3_ Projektavstämning

185331 Förskolan Äppelgården, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Hur kan vi få Babblarna att inspirera barnen i sång, musik och rörelse.

Projektfråga: Kan vi få Babblarna att inspirera barnen i sång, musik och rörelse?

 

Vad: Vi har i vårt dagliga arbete med barnen använt oss av olika babblarfigurer i olika aktiviteter som t ex Bobbo till rörelse och Babba till språket.. Vi har läst babblarnas böcker och tillverkat en språkväska från boken "Bobbos väska". Vi har även sjungit och dansat till olika rörelsesånger. 

 

Vi fick också möjligheten att köpa in nytt Babblarmaterial så som t ex Babblarnas hus, där vi kan benämna färger och leka rollekar med Babblarna. Vi fick även stora Babblarmjukisar och pussel. Detta nya material inspirerade både barnen och oss pedagoger till nya utmaningar och lekar. Babblarnas ljudövningar inspirerade barnen att ljuda mer vilket gjorde att vi utmanade till lite svårare munmotoriska övningar. 

 

Varför: Vi ville ta till vara på barnens visade intresse för sång och rörelse. Vi gav barnen motoriska och språkliga utmaningar samtidigt som barnen fick lustfyllda och glädjefulla stunder tillsammans.  Vi har under den här perioden sett att flera av barnen har lärt sig att benämna babblarna vid dess rätta namn, har utvecklat sin grovmotoriska förmåga och även sin munmotoriska förmåga. Detta kan vi se genom att barnen aktivt deltar och utför både rörelser och lärt sig några fraser i flera sånger. Detta syns och hörs extra tydligt när vi sjunger t ex huvud axlar knä och tå eller klappa händerna när du är riktigt glad.

 

Hur: Vi kommer att fortsätta att arbeta med Babblarna som inspiration. Nu vill vi också gå vidare med att utmana barnen till mer kroppsmedvetenhet. Vi kommer att...

 

•         benämna olika kroppsdelar  

•         benämna sitt namn

•         fingerlekar/ramsor

•         grupplekar

•         sånghatten med munmotoriska övningar och tecken

•         läsa böcker

•         gymnastik

 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback